Narodnog preporoda 4, HR - 22 000 Šibenik rra@rra-sibenik.hr

Usluge

Usluge

Usluge ABC-a

U ABC-u svi zainteresirani poduzetnici mogu unajmiti potpuno opremljene poslovne prostore (urede, konferencijske sale, prezentacijsku dvoranu, 4 specijalizirana studija za audiovizualnu produkciju i postprodukciju, prostor za zajednički rad s informatičkim stanicama) i pripadajuću IT opremu. 

Putem djelovanja Razvojne agencije Šibensko-kninske županije i ostalih poduzetnika, korisnici mogu dobiti relevantne poslovne informacije i stručno savjetovanje o realizaciji svojih poslovnih projekata te marketingu s naglaskom na izradu audiovizualnog sadržaja i oglašavanje u medijima. 

Cijeli je objekt opremljen kako bi u njemu mogle djelovati i osoba s poteškoćama s vidom i kretanjem.

Infrastruktura i oprema

 • poslovni uredi (36 ureda) 
 • 2 dvorane za sastanke (do 30 osoba) 
 • 1 konferencijska dvorana (120 mjesta)
 • 4 studija za audiovizualnu produkciju i postprodukciju
 • informatičke stanice (6)
 • audiovizualna oprema (kamere, mikrofoni, setovi za snimanje)
 • IT programi za grafički dizajn 

Poslovno savjetovanje iz područja projektiranja, financiranja i audiovizualnog marketinga i brendiranja

 • savjetovanje
 • edukacija
 • tehnička podrška kod pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i drugih fondova
 • izrada audiovizualnih materijala (video uradaka, podcastova, izrade promotivnih materijala, snimanja događaja itd) 

Najam prostora i pripadajuće (osnovne IKT) opreme

Opis proizvoda/usluge:

 • Najam 26 uredskih prostora opremljenih osnovnom IKT opremom
 • Najam 2 manje dvorane za sastanke, opremljene suvremenom IKT opremom za održavanje prezentacija, seminara i drugih poslovnih događaja
 • Najam konferencijske dvorane za održavanje događaja i skupova za veći broj ljudi kao i B2B sastanaka i radionica koje se zbog mogućnosti pregrađivanja mogu odvijati istodobno

 

Problem/tržišni nedostatak na koji proizvod/usluga odgovara:

 • Nedostatak dobro lociranih poslovnih ureda za najam poduzetnicima opremljenih adekvatnom IKT opremom
 • Nedostatak kapaciteta postojećih poduzetničkih institucija za prihvat poduzetnika i pružanje  većeg broja kvalitetnijih i inovativnijih infrastrukturnih i poslovnih usluga poduzetnicima

Najam 4 specijalizirana studija

Opis proizvoda/usluge:

 • Najam studija za dizajn
 • Najam studija za audiovizualnu produkciju
 • Najam studija za post audiovizualnu produkciju
 • Najam studija za marketing (održavanje intervjua, predstavljanja i sl.)

 

Problem/tržišni nedostatak na koji proizvod/usluga odgovara:

 • Nedostatna institucionalna potpora brzorastućim poduzećima iz sektora dizajna, marketinga i audiovizualne produkcije

Najam osnovne i specijalizirane opreme

Opis proizvoda/usluge:

 • Najam informatičkih radnih stanica (za jednokratno korištenje)
 • Najam grafičkih stanica (za jednokratno korištenje) 

 

Problem/tržišni nedostatak na koji proizvod/usluga odgovara:

 • Nepostojanje infrastrukture koja omogućuje jednokratno/povremeno (fleksibilno) korištenje individualnih radnih stanica i specijalizirane opreme u zajedničkom radnom

Korištenje svih radnih prostora za povezivanje i kreativan rad

Opis proizvoda/usluge:

 • Usluge korištenja svih otvorenih radno/kreativnih prostora koji se nalaze u prizemlju zgrade (prostora za grupni i individualni rad, kreativnog kutka, vanjskog radnog prostora, arhive, spremišta , kopirne sobe s pripadajućom opremom) 

 

Problem/tržišni nedostatak na koji proizvod/usluga odgovara:

 • Nedostatak inovativne poslovne infrastrukture koja omogućuje komunikaciju, povezivanje i umrežavanje dionika iz javnog i privatnog sektora negativno se reflektira na poduzetničku klimu u županiji

Podrška poduzetničkih potpornih institucija

Opis proizvoda/usluge:

 • Informiranje, edukacija i savjetovanje poduzetnika o poslovanju te razvoju i prijavi projekata
 • Izrada razvojnih dokumenata za jedinice lokalne samouprave
 • Izrada poslovnih planova
 • Izrada investicijskih i studija izvedivosti
 • Informiranje o politikama, inicijativama i natječajima
 • Edukacija i organizacija info događaja, seminara, kongresa i drugih događaja
 • Organizacija B2B sastanaka
 • Organizacija investicijskih foruma
 • Savjetovanje o kreditnim i jamstvenim programima u suradnji s bankama i nadležnim ministarstvima
 • Podrška poduzetnicima u svim fazama njihovog djelovanja
 • Podrška ranjivim skupinama poduzetnika (žene, mladi, invalidi)
 • Privlačenje ulaganja kroz organizaciju „outreach“ kampanja, te pružanje svih potrebnih informacija stranim i domaćim ulagačima (One stop shop)
 • Podrška umrežavanju i suradnji poduzetnika, korištenjem zajedničkog prostora (co-working), te korištenjem konferencijske i ostalih dvorana za sastanke.

 

Problem/tržišni nedostatak na koji proizvod/usluga odgovara:

 • Nedostatno znanje, vještine i kompetencije MSP-a u ŠKŽ 

Prostori opremljeni za rad i djelovanje osoba pripadnika ranjivih skupina

Opis proizvoda/usluge:

 • Korištenje kutka za djecu 
 • Korištenje kutka za osobe s oštećenjem vida
 • Korištenje zajedničkog radnog prostora prilagođenog potrebama invalida

 

Problem/tržišni nedostatak na koji proizvod/usluga odgovara:

 • Problem neadekvatne infrastrukturne opremljenosti i opreme prostora za rad ranjivih skupina (invalida, nezaposlenih...)